Από την καρέκλα του θεραπευτή αρκετές φορές έχουμε μιλήσει με τους θεραπευόμενους για αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα, μιας μοναξιάς που φαίνεται να αναπαράγεται ως μοτίβο παρά τη θέλησή μας, σαν ένα μαύρο σύννεφο να μας ακολουθεί όσο κι αν προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτό.