Υμηττού 89, 116 33, Παγκράτι / tsachalim@gmail.com / +30 211 4019207

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Υπάρχουμε, μαθαίνουμε τον εαυτό μας, διαμορφωνόμαστε μέσα σε σχέσεις. Κι όχι μόνο μια φορά αλλά ξανά και ξανά. Μέσα από τις σχέσεις, κατασκευάζουμε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον κόσμο μας. Η ατομική ψυχοθεραπεία λοιπόν είναι ακριβώς αυτό, μια ευκαιρία να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο μέσα στον οποίο υπάρχουμε και λειτουγούμε, τον κόσμο που οι ίδιοι δημιουργούμε, μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης σε ένα σαφώς ορισμένο και σταθερό πλαίσιο. Και μέσα σε αυτή τη σχέση, έχουμε τη δυνατότητα –θεραπευτής και θεραπευόμενος- να αναδιαμορφωθούμε μέσα από μια διαλογική διεργασία διερεύνησης και νοηματοδότησης βιωμάτων αλλά και συγκατασκευής νέων νοημάτων, οπτικών και δρόμων (συν)ύπαρξης και σύνδεσης.