Υμηττού 89, 116 33, Παγκράτι / tsachalim@gmail.com / +30 211 4019207

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Στην ομαδική ψυχοθεραπεία, μέσα από την αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλης της ομάδας στο εδώ και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τον εαυτό μας με έναν πιο δυναμικό και άμεσο τρόπο. Τα μέλη της ομάδας μπορεί να συνηχήσουν, να καθρεφτίσουν μια μη συνειδητή συμπεριφορά ενός άλλου μέλους, να συμμαχήσουν, να συγκρουστούν, να σιωπήσουν, να διαφοροποιηθούν. Σε αυτή τη δυναμική των σχέσεων και μέσα από το διάλογο και τις διαφορετικές αφηγήσεις και ιστορίες του κάθε μέλους, η ομάδα πραγματεύεται νοήματα με έναν τρόπο συλλογικό. Στην ομάδα μπορούν να γεννηθούν, να εκδηλωθούν στο εδώ και τώρα συναισθήματα και συμπεριφορές με τρόπο ανάλογο με εκείνο που δημιουργούνται και βιώνονται σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο. Αυτή τη φορά όμως αναδύονται και βιώνονται μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού, εμπιστοσύνης και ασφάλειας και με στόχο αυτή η εμπειρία να οργανωθεί με ένα νέο τρόπο μέσα από την αποδόμηση και την αναδόμηση που επιτρέπει ο διάλογος και όσα διαμείβονται μεταξύ των μελών. Μέσα στην ομάδα δουλεύουμε ταυτόχρονα σε δυο επίπεδα (άξονες), το ατομικό και το διαπροσωπικό που αναδύεται μεταξύ των μελών.