Υμηττού 89, 116 33, Παγκράτι / tsachalim@gmail.com / +30 211 4019207

Ψυχοθεραπεία Ζεύγους & Οικογένειας

Πολλές φορές μπορεί η καθημερινότητα μέσα σ’ ένα ζευγάρι ή μια οικογένεια να γίνει φορτική, πιεστική, δυσβάσταχτη. Άλλες φορές μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ξαφνική και απροσδόκητη εξωτερική αλλαγή ή ίσως άλλες φορές μπορεί να αλλάξουμε οι ίδιοι προς διαφορετική κατεύθυνση ο καθένας. Μέσα στην τόσο φορτωμένη καθημερινότητά μας, ίσως δεν μένει ή δεν κρατάμε αρκετό χρόνο για να αφιερώσουμε στις σχέσεις μας, ώσπου κάποια στιγμή, βρισκόμαστε αιφνιδιασμένοι μπροστά στη συνειδητοποίηση του πόσο αποστασιοποιημένοι, κορεσμένοι, μόνοι μπορεί να νιώθουμε με τους αγαπημένους μας. Η θεραπεία ζεύγους και οικογένειας είναι μια ευκαιρία να δώσουμε χρόνο και χώρο για να ακουστούν αυτές οι διαφορετικές ιστορίες που προκύπτουν από το προσωπικό βίωμα μιας πραγματικότητας που μοιράζεται ένα ζευγάρι ή / και μια οικογένεια. Μαζί προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς αλληλεπιδρούμε με τους αγαπημένους μας, τι ρόλους ενδεχομένως έχουμε αναλάβει και αναπαράγουμε μαζί τους, πώς οι ιστορίες μας συνδέονται και επιδρούν στο παρόν μας, ποιες πεποιθήσεις και ρητούς ή/ και άρρητους κανόνες μοιραζόμαστε, όπως αυτά αναδύονται στο εδώ και τώρα μέσα από τη δυναμική που αναπτύσσεται στο θεραπευτικό πλαίσιο παρουσία και των δυο μελών (αν πρόκειται για θεραπεία ζεύγους) ή περισσότερων μελών (αν πρόκειται για θεραπεία οικογένειας).