Γιατί είναι σημαντική η συνεδρία «κλεισίματος» όταν αποφασίζουμε να διακόψουμε τη θεραπεία μας;