Πόσο κοντά μπορούμε να πλησιάσουμε στον άλλο και πόσο μακριά χρειάζεται να είμαστε ώστε να βρούμε το δικό μας προσωπικό σημείο ισορροπίας μαζί του και να νιώθουμε καλά μαζί χωρίς να απειλούμαστε;